ŽULJ: Pitali ste, pročitajte odgovore!

0

U protekloj emisji, 29. aprila u emisiji ŽULJ,  namijenjenoj građanima općine Ilidža, postavili ste pitanja i probleme sa kojima se susrećete svakodnevno u Vašoj lokalnoj sredini. Kao što smo obećali, potražili smo odgovore u nadležnim službama Općine Ilidža. U nastavku možete pročitati pitanja i odgovore na Vaša pitanja.

Od ove sedmice, budite s nama svakog četvrtka od 11 sati na 89.9 MHz u emisiji ŽULJ. Pozovite nas na 033 763 830 ili 033 943 000, postavite pitanje a mi ćemo potražiti odgovor. Tokom cijele sedmice možete nam pisati na SMS broj 091 512 900 ili na e-mail infoask@radioask.co.ba.

 

PITANJE: Istaknut je problem vodosnadbijevanja u  Butmiru. Slušateljka je saznala u MZ Butmir da postoji Projekat prespajanja cijevi kod Doma zdravlja na Ilidži, kako bi stanovnici Butmira dobijali vodu iz Butila a ne sa Stupa. Dokle se došlo sa tim projektom?

ODGOVOR: Prema raspoloživim informacijama sa terena naselje Butmir ima uredno vodosnadbijevanje. Izuzetak su neki dijelovi naselja gdje je intenzivirana izgradnja, naselje Hipodrom, ulica Orlovače i Butmirski vrtovi, gdje su građani samoinicijativno izvršili polaganje neadekvatnih cjevovoda.

Vezano za Projekat prespajanja cjevovoda kod Doma zdravlja Ilidža, informišemo vas da Općina Ilidža ne raspolaže navedenim Projektom.

PITANJE: Blažuj – Ulica Nadosjek ; postavljeni su stubovi za rasvjetu (otprilike od broja 45-63), ali rasvjeta nije u funkciji. Kad je planirano da se asfaltira taj dio ulice?

ODGOVOR: Realizacija projekta „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvejte po MZ Općine Ilidža“ u 2015. godini će se vršiti prema dostavljenim prioritetima od strane Savjeta mjesnih zajednica, raspoloživih budžetskih sredstava, tehničkih mogućnosti i saglasnost Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo.

Na listi prioriteta za 2015. godinu dostavljenih od strane Savjeta MZ Blažuj nije navedena ulica Nadosjek za izgradnju javne rasvjete.

Isto tako Vas informišemo da se navedena ulica ne nalazi na listi prioriteta za asfaltiranje.

 

PITANJE: Ulica Hendekuša, MZ Osjek – kada će se uraditi kanalizaciona mreža u toj ulici. Sve otpadne vode, tj. fekalije sa okolnih brda  su svedene u ravnicu, tik uz cestu. Da li treba čekati prve slučajeve zaraze  ili prvi smrtni slučaj da bi nadležni nešto pouzeli na ovom lokalitetu? Ne treba ni pominjati da je to plavno područje koje svako porljeće i jesen  imaju problem  sa prvom kišom i poplavama te izljvanjem septičkih jama na površinu. Postoji li mogućnost da se nešto uradi? Stanovnici ulice spremni su učestvovati da se problem riješi. 

ODGOVOR: U vezi navedenog pitanja u kojem građani iznose problem otpadnih voda u ulici Hendekuša dostavljamo Vam sljedeći odgovor:

Intenzivnom bespravnom izgradnjom posljednjih godina nesavjesni građani otpadne vode iz svojih objekata ispuštaju u najbliže vodotoke i jarke.

Dio naselja MZ Osjek, ulice Hendekuša, Bratunačka cesta i Osiječki put su u depresiji u odnosu na fekalni kolektor koji prolazi kroz naselje Osjek, tzv. „Hadžićki kolektor“, izgrađen 80-tih godina, koji služi kao glavni recipijent otpadnih voda sa tog područja. U više navrata je putem ove Službe traženo od KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, da se da tehničko rješenje odvodnje otpadnih voda sa tog područja. Za navedeni dio naselja ne postoji provedbeno planska dokumentacija. Jedno od predlaganih rješenja je da se u naselju pravi prepumpno postrojenje čija je izgradnja i održavanje dosta skupo.

Kao privremenu mjeru sprječavanja izlijevanja otpadnih voda u okolne vodotoke predlažemo da se intenzivira rad nadležne inspekcije, kako bi se nesavjesni građani primorali izgraditi propisane septičke jame, koje su ujedno rješenja za tretman otpadnih voda.

 

PITANJE: Da li je u planu i kada postavljanje rasvjete u ulici Rukodol (Rakovica) i okolnim ulicama?

ODGOVOR: Realizacija projekta „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvejte po MZ Općine Ilidža“ u 2015. godini će se vršiti prema dostavljenim prioritetima od strane Savjeta mjesnih zajednica, raspoloživih budžetskih sredstava, tehničkih mogućnosti i saglasnost Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo.

Na listi prioriteta za 2015. godinu dostavljenih od strane Savjeta MZ Rakovica nije konkretno navedena ulica Rukodol za izgradnju javne rasvjete.

Za dio MZ rakovica u koji spada i ulica Rukodol planirana je u narednom periodu izgradnja novog mjernog mjesta kako bi se stvorile tehničke mogućnosti za dogradnju nedostajuće javne rasvjete, što podrazumijeva pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za gradnju.

PITANJE: Sastavci br. 21, slušateljka ima vikendicu, uz njenu ogradu je napravljen put, širine 3-4 metra (zemlja pripada Srbima). Nije zadovoljna odgovorom iz prethodne emisije, pa traži da se izađe na  teren i izvrši uvid u stvarno stanje.

ODGOVOR: Predstavnici Službe će izaći na teren u cilju rješavanja problema. Molimo da nam dostavite kontakt telefon gospođe kako bismo zajednički obišli navedenu lokaciju.

PITANJE: Kakrinjski put – prije godinu dana firma Mevludin komerc je asfaltirala ulicu, cca 500 metara, ali je sada poprilično oštećena, pri prvoj kiši se asfalt počeo uništavati. Da li je u planu sanacija?

ODGOVOR: Urađen je Projekat odvodnje sa predmetne ulice Kakrinjski put. S obzirom da rješavanje odvodnje navedene ulice nije prvi prioritet Savjeta MZ Rakovica, nadležna služba je uputila dopsi savjetu MZ Rakovica kako bi se napravila zamjena prioriteta, odnosno da rješavanje odvodnje bude prvi prioritet. Čeka se stav Savjeta MZ Rakovica po navednom. Ukoliko se Savjet složi da se realizuje navedeni Projekat, u sklopu toga će se sanirati i dijelovi ulice koji su oštećeni prilikom poplava.

PITANJE: Bistrički put u Rakovici – Da li će se asfaltirati/sanirati na nekI način? Postojeći asfalt je uništen prilikom radova na priključcima za vodu.

ODGOVOR: Prema prioritetima Savjeta MZ za 2015. godinu, rekonstrukcija ulice Bistrički put je na 6. mjestu. S obzirom na budžetska sredstva, mišljenja smo da se u toku ove godine neće realizovati radovi na rekonstrukciji iste. Kroz aktivnosti tamponiranja ulica, na navedenoj ulici sanirat će se veća udubljenja i udarne rupe.

 

 

Vaš ASK Radio Ilidža! 

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget