ŽULJ: Pitali ste, pročitajte odgovore!

0

U protekloj emisji, 7. maja 2015. godine,  u emisiji ŽULJ,  namijenjenoj građanima općine Ilidža, postavili ste pitanja i probleme sa kojima se susrećete svakodnevno u Vašoj lokalnoj sredini. Kao što smo obećali, potražili smo odgovore u nadležnim službama Općine Ilidža. U nastavku možete pročitati pitanja i odgovore na Vaša pitanja.

Budite s nama svakog četvrtka od 11 sati na 89.9 MHz u emisiji ŽULJ. Pozovite nas na 033 763 830 ili 033 943 000, postavite pitanje a mi ćemo potražiti odgovor. Tokom cijele sedmice možete nam pisati na SMS broj 091 512 900 ili na e-mail infoask@radioask.co.ba.

PITANJE: S obzirom na to da su kontejneri za odvoz smeća pretrpani, okolo se skupljaju psi lutalice, ne stiže se redovno odvoziti smeće i nema dovoljan broj kontejnera, slušateljka predlaže da građani nabave kante za otpatke i da se odvoz smeća vrši ispred kuća ili da se poveća broj kontejnera. 

ODGOVOR: Problemi koji se javljaju prilikom prikupljanja i odvoza otpada su prije svega objektivne prirode a ogledaju se u nedovoljnim kapacitetima posuda za prijem kućnog otpada, teškoćama u određivanju lokacija za izgradnju niša i nedostatku kapaciteta KJKP Rad da poveća broj dionica u kojima će se prikupljanje otpada vrđiti putem PVC kesa i kućnih kanti. U cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga u oblasti održavanja javne čistoće na području općine Ilidža, Služba za investicije, razvoj i komunalne poslove je u protekloj godini provodila intenzivnu saradnju sa predstavnicima KJKP Rad d.o.o Sarajevo i pratila provođenje Operativnog plana djelovanja. 

Kanton Sarajevo u skladu sa odredbama člana 7. tačka 11. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine KS”, br: 31/04) putem KJKP Rad d.o.o. Sarajevo obezbjeđuje obavljanje komunalne čistoće na javnim površinama.

Ova Služba je u proteklim godinama insistirala da nadležno KJKP u ulicama gdje ne postoje uslovi za mašinsko prikupljanje kućnog otpada zbog uskih ulica, odnosno nemogućnosti prilaza specijaliziranih vozila, primijeni sistem prikupljanja kućnog otpada putem PVC kesa i kućnih kanti. Nažalost, nedostatak malih vozila su razlog zašto KJKP Rad d.o.o. Sarajevo nije u mogućnosti da poveća broj dionica u kojima će se vršiti ručno prikupljanje otpada.

PITANJE: Kad će i da li će asfaltirati ulicu Zeleni put koja spaja mjesnu zajednicu Hrasnica 2 sa Sokolović-Kolonijom? Ta ulica je u veoma lošem stanju i u makadamu, pa su stanovnici tog dijela prinuđeni obilaziti Hrasničkom cestom što iziskuje dosta vremena i za pješake i za vozače i rješenje ovog problema u mnogome bi olakšalo građanima pomenutih MZ. Vec su bile 3 inicijative na sjednicama Općinskog vijeća Ilidža da se taj put asfaltira, pa bi slušatelj volio znati da li je odluka o asfaltiranju te ulice donesena? 

ODGOVOR: Ovim putem Vas informišemo da se na predmetnoj saobraćajnici vode aktivnosti na regulisanju imovinsko-pravnih odnosa, gdje se utvrđuje da li na predmetnoj cesti ima uzurpacija cestovnog pojasa-javne površine. Nakon rješavanja istih pristupit će se uređenju predmetne saobraćajnice. 

 

 

Vaš ASK Radio Ilidža!

 

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget