ŽULJ: Pitali ste nas, pročitajte odgovore!

0

Protekle srijede, 8. aprila u emisiji ŽULJ,  namijenjenoj građanima općine Ilidža, postavili ste pitanja i probleme sa kojima se susrećete svakodnevno u Vašoj lokalnoj sredini. Kao što smo obećali, potražili smo odgovore u nadležnim službama Općine Ilidža. U nastavku možete pročitati pitanja i odgovore na Vaša pitanja.

Budite s nama svake srijede od 11 sati na 89.9 MHz u emisiji ŽULJ. Pozovite nas na 033 763 830 ili 033 943 000, postavite pitanje a mi ćemo potražiti odgovor. Tokom cijele sedmice možete nam pisati na SMS broj 091 512 900 ili na e-mail infoask@radioask.co.ba.

Pitanje: Kada će se postaviti kante za otpatke na autobuskim stajalištima (Hrasnica – Ilidža)

Odgovor: Odredbama člana 11. i 21. Zakona o komunalnoj čistoći („Službene novine KS“, BROJ:11/97), na javnim površinama čistoću održavaju komunalna preduzeća a korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim komunalna preduzeća, a mjesto za posude na javnim površinama određuju komunalna preduzeća uz saglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.

U skladu sa navedenim jasno je da korpe za otpatke na autobuskim stajalištima treba posraviti KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i da na njima održavaju čistoću.

U skladu sa međusobnim dogovorom komunalnu čistoću na autobuskom terminalu na Ilidži održava KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo.

Na ostala autobuska stajališta, među koja spadaju i autobuska stajališta na liniji Hrasnica-Ilidža, korpe za otpatke treba postaviti i na njima održavati čistoću KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo.

U kontaktu sa predstavnicima navedenog Komunalnog preduzeća dobili smo odgovor da u ovoj godini nemaju u planu nabavku kanti za otpatke na autobuskim stajalištima Hrasnica-Ilidža.

Pitanje: Da li će se i kada postaviti kante za otpatke na relaciji Hrasnica – Ilidža (šetnica)?

Odgovor: U skladu sa redovnim programom rada KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo isto je nadležno da održava čistoću Hrasničke ceste koje uključuje i pješačke staze.

U kontaktu sa šefom pogona Ilidža, dobili smo odgovor da nemaju u planu postavljanje kanti za otpatke na pješačkoj stazi uz Hrasničku cestu u 2015. godini.

Pitanje: Da li je i kada predviđeno asfaltiranje ulice Aerodromska, od broja 46 do 52? U toj ulici nalazi se Spomenik poginulim Belmi, Ameli i Alisi Emirhafizović.

Odgovor: Informišemo Vas da nije na spisku prioriteta Savjeta mjesne zajednice Butmir, tako da ove godine neće biti asfaltirana.

Pitanje: Stanovnik ulice Jasen upitao je da li je u planu sanacija puteva, te kada će dobiti brojeve na kućama?

Odgovor: Prema dostavljenim prioritetima Savjeta mjesnih zajednica planirana je sanacija puteva u sklopu ljetnog održavanja saobraćajnica.

U vezi kućnih brojeva informišemo Vas da će se u roku od mjesec dana postaviti kućni brojevi u ulici Jasen.

Pitanje: Đulsa Manko, ul. Rukodol 77 kazala je kako se ulica Rukodol (pravac prema kamenolomu H. Milos) koristila pri izgradnji dionice Autoputa VC (potputnjak br. 7), te da je na tri mjesta izvršeno krparenje puta od strane izvođača radova, ali da je to u jako lošem stanju. Pitala je kada će se raditi krparenje ili tvrdo nasipanje ulice Rukodol?

Odgovor: U skladu sa Sporazumom o sanaciji lokalnih cesta koje su se koristile za vrijeme izgradnje autoputa, Investitor JP Autoceste FBiH putem svojih izvođača otpočeo je sanaciju predmetnih cesta. Nakon izvršenih radova u saradnji sa Općinom Ilidža investitor je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju kada će se utvrditi kvalitet izvedenih radova

Pitanje: Da li će se postaviti rasvjeta u ulici Rukodol, s posebnim osvrtom na Potputnjak br. 7?

Odgovor: Realizacija projekta „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete po MZ Općine Ilidža“ u 2015. godini će se vršiti prema dostavljenim prioritetima od strane Savjeta mjesnih zajednica , raspoloživih budžetskih sredstava, tehničkih mogućnosti i saglasnot Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo.

Na listi prioriteta za 2015. godinu dostavljenih od strane MZ Rakovica nije konkretno navedena ulica Rukodol kao ni Potputnjak br. 7, za izgradnju javne rasvjete.

Za dio MZ Rakovica u koji spada i ulica Rukodol planirana je u narednom periodu izgradnja novog mjernog mjesta kako bi se stvorile tehničke mogućnosti za dogradnju nedostajuće javne rasvjete, što podrazumijeva pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za gradnju.

Pitanje: Kada će se nastaviti postavljanje rasvjete u ulici Vidovci u Gladnom polju?

Odgovor: Realizacija projekta „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete po MZ Općine Ilidža“ u 2015. godini će se vršiti prema dostavljenim prioritetima od strane Savjeta mjesnih zajednica , raspoloživih budžetskih sredstava, tehničkih mogućnosti i saglasnot Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo.

Izgradnja javne rasvjete u ulici Vidovci, Gladno polje uvrštena je na listu prioriteta za 2015. godinu, kandidovanu od strane Savjeta MZ Blažuj i nalazi se na 5. mjestu. Za dio MZ Blažuj, naselje Gladno polje kao i ulica Vidovci planirana je u anrednom periodu izgradnja novog mjernog mjesta, kako bi se stvorile tehničke mogućnosti za dogradnju nedostajuće javne rasvjete, što podrazumijeva pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za gradnju.

Pitanje: U ulici Ribnjača, u Kovačima imamo problem sa javnom rasvjetom. Dešava se da se sijalice pale i gase tako da dvije rade, pet ne radi, pa pet radi, dvije ne rade što govori da sijalice nisu neispravne ali je očigledno da nisu pravilno postavljene. Možete li se obratiti nadležnim da se riješi ovaj problem?

Odgovor: Održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo putem firme sa kojom ima ugovor o održavanju, a prema posljednjim informacijama to je KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo. O pomenutom je obaviješteno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Centar za javnu rasvjetu.

Kontakt telefon Centra je 033 654 444 na koji se mogu prijaviti kvarovi na javnoj rasvjeti u Kantonu Sarajevo.

Pitanje: Stanovnici Lasice, istakli su problem nedostatka saobraćajnih znakova u ulicama Lasički drum, Lasičke megare i Bašića sokak (od Kule do Spomenika). Učestale saobraćajne nesreće, od kojih je u jednoj nedavno povrijeđeno dijete, nepravilno i nepropisno parkiranje što otežava, u zimskom periodu čišćenje snijega. Pitali su da li je u planu postavljanje saobraćajnih znakova i ležećih policajaca?

Odgovor: Urađen je Projekat saobraćajne signalizacije i isti se trenutno nalazi u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo. Po dobijanju saglasnosti pristupit će se realizaciji u skladu sa budžetskim sredstvima.

Pitanje: Stanovnici koji žive u ulici Igmanska cesta (potez od pekare Panera, prema Stojčevcu) istakli su problem nepoštivanja saobraćajnih znakova i učestale saobraćajne nesreće na toj dionici. Da li je u planu postavljanje ležećih policajaca ili kamera?

Odgovor: U noveliranom projektu saobraćajne signalizacije nisu predviđene mjere smirivanja saobraćaja.

Pitanje: Može li se regulisati i zabraniti nepravilno i neadekvatno parkiranje automobila preko puta Pete osnovne škole? Često se desi da se automobili parkiraju na trotoaru ispred prodavnica i kladionica, što onemogućava nesmetan prolazak pješaka, pa su primorani ići glavnom saobraćajnicom. Ističemo ovaj problem za vrlo važan jer se nalazi u blizini škole, pa su posebno đaci ugroženi.

Odgovor: Općina Ilidža ne može regulisati i zabraniti nepravilno i neadekvatno parkiranje automobila na predmetnoj saobraćajnici. To je nadležnost Policijske uprave Ilidže.

Pitanje: Da li Općina prilikom izdavanja urbanističkih dozvola prati regulacione planove (kako neko može a neko ne, ako važi režim zaštite gradnje dobit urbanističku saglasnost)? Ko je nadležan da prati primjenu regulacionih planova?

Odgovor: U skladu sa Zakonom o prostornom uredjenju KS nadzor nad građenjem za koje je izdato odobrenje  od strane općinskog organa vrši  općinski  građevinski inspektor, a nadležna služba koja izdaje odobrenja za građenja ista i donosi na osnovu planova prostornog uređenja i drugih uslova propisanih zakonom. 

 

ASK Radio Ilidža

 

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget