Zasadimo drvo, spasimo šume!!!

0

Kako je konačno i Šuma dobila svoj Dan, ovo je prilika da se podsjetimo na „VAŽNOST ŠUMA ZA ČOVJEČANSTVO“.

Ujedinjeni Narodi, na Generalnoj skupštini održanoj 28.11.2012. godine, donijeli su Rezoluciju  o proglašenju 21. marta Međunarodnim danom šuma, koji će se obilježavati svake godine, počevši od 2013. godine. Kako je konačno i Šuma dobila svoj Dan, ovo je prilika da se podsjetimo na „VAŽNOST ŠUMA ZA ČOVJEČANSTVO“.
Šume su najsloženiji ekosistemi na zemlji koji čuvaju oko 80% biološke raznolikosti. Sa aspekta ekologije, ekonomije i sociološki značaj šuma je neprocjenjiv!
Šume su izvor hrane i sirovine, najveće spremište ugljika, proizvode oko 20 tona kisika po hektaru godišnje.
Sudjeluju u pročišćavanju, akumulaciji tj. režimu voda, utjecaju na klimu, zaštitu zemljišta od erozije, zaštitu i unapređenje životne okoline, turizam, lov, zdravlje ljudi, odmor, rekreaciju… Velika je važnost šuma i u svim ostalim segmentima života. Tamo gdje nema šume, nema ni života!

Šuma je izvor života!!!
U Federaciji Bosne i Hercegovine šume i šumska zemljišta se prostiru na površini od oko 1.521.400 ha ili oko 48% površine. Ukupna zaliha svih državnih šuma je procijenjena na 161.842.588 m3, s prosječnom zalihom od oko 196,6 m3/ha. Odnos državnih i privatnih šuma je 80:20%.  Imajući u vidu značaj šuma i šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine kontinuirano se radi na rješavanju problema u ovoj važnoj oblasti, prije svega na njezinom zakonskom uređenju.

U cijelom svijetu šume se danas prostiru na oko 4 milijarde hektara, što čini nešto preko 30% ukupne kopnene površine zemljine kugle, s ukupnom drvnom zalihom od 434 milijardi m3, ili samo 108 m3/ha u prosjeku, što je na ivici devastacije. Potrebno je istaći izuzetnu neravnomjernost rasporeda šumskih površina, čemu u prilog govori i činjenica da se samo u 5 zemalja u svijetu (Rusija, Brazil, Kanada, SAD i Kina) nalazi preko 50% ukupne svjetske šumske površine.

Međunarodni dan šuma je upozorenje svima nama da se konačno više ne ponašamo kao da su “PRIRODNA BOGATSTVA PRIVATNO VLASNIŠTVO”, nego da su to bogatstva koja moramo sačuvati i predati generacijama koje dolaze.
Pozivamo obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i sve institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da u okviru svojih mogućnosti organiziraju aktivnosti u cilju podizanja svijesti o značaju šuma.
Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget