Vlada KS utvrdila Prijedlog Programa javnih investicija u KS od 2015. do 2017.

0

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj Drugoj sjednici, razmatrala amandmane i stavove radnih tijela Skupštine Kantona, uoči sutrašnje Treće hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.  Nakon što je zbog isteka mandata razriješila četiri člana Ekonomsko – socijalnog vijeća KS, danas je imenovala nove članove a to su: Elmedin Konaković premijer KS, Karolina Karačić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Jasmin Halebić, ministar finansija i Muharem Šabić ministar privrede u Kantonu Sarajevo. Prema Sporazumu o osnivanju Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo Vijeće ima 12 članova, po četiri člana predstavnika svake potpisnice Sporazuma, s tim da su premijer Kantona Sarajevo, predsjednik Kantonalnog odobra Saveza samostalnih sindikata Kantona Sarajevo i predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo po funkciji obavezno članovi Vijeća.

Vlada je utvrdila Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2015 – 2017. godine koji je prateći dokument Budžeta KS za 2015. godinu. Osnovni cilj ovoga Programa je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju, obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata. On sadrži tekuće, već započete i kandidovane projekte i odnosi se na sva područja djelatnosti od obrazovanja, infra i supra strukture do socijalne sigurnosti i zaštite okoliša. Materijal sadrži podatke za ukupno 107 projekata. Ukupna planirana vrijednost svih projekata je 918.033.642,00 KM, od kojih su 717.160.442,00 KM tekući, a 200.873.200,00 KM kandidovani projekti. Od ukupno planirane vrijednosti tekućih projekata, u investicionom periodu realizovano je 366.584.163,00 KM ili 51,1 posto. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 245.869.691,00 KM ili učestvuju sa 67,1 posto.

U 2015. godini ukupno potrebna sredstva za nastavak realizacije tekućih i početak realizacije kandidovanih projekata su 112.843.805,00 KM, a iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu potrebno je obezbijediti 28.317.332,00 KM ili 25,1 posto, a iz ostalih izvora finansiranja 84.526.473,00 KM ili 74,9 posto.

Zastupnici Skupštine Kantona sutra će se po hitnom postupku izjašnjavati o Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, Prijedlogu zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2015. godinu te Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo za 2015. godinu.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget