Vijeće ministara BiH usvojilo okvirni budžet institucija BiH

0

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine (DOB) za period od 2015. do 2017. godine. Navedeni dokument Ministarstvo finansija i trezora će objaviti na svojoj web stranici.

Dokument okvirnog budžeta za period 2015 – 2017. godina urađen je na bazi usvojenog Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, kojim se za svaku godinu  utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinstvenog računa UINO u iznosu od 750.000.000 KM.

Budžet za 2015. godinu, kao i okvirne projekcije za 2016. i 2017. godinu,  sadržani u ovom DOB-u institucija BiH predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju dobro informiranih odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju budžetske implikacije. Cilj DOB-a je da bude od pomoći kako Vijeću ministara, tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti u konzistentnosti s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom, stoji u saopštenju Vijeća ministara.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget