Univerziteti na području Općine Ilidža

0

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Ulica: Hrasnička cesta 15
Rektor: Prof. Dr. Yucel Oğurlu
e-mail: iusistanbul@ius.edu.ba
www.ius.edu.ba
Tel: 033 957 101/102
Fax: 033 957 105

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju

Ulica: Hrasnička cesta 3a

Rektor: Dr. Ejup Ganić

e-mail: administration@ssst.edu.ba

www.ssst.edu.ba

Tel: 033 975 000
Fax: 033 975 030

 

International Burch University
Ulica: Francuske revolucije bb
Rektor: Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu
e-mail: contact@ibu.edu.ba
www.ibu.edu.ba
Tel: 033 944 400
Fax: 033 944 500

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget