Ukida se zapošljavanje na neodređeno vrijeme?

0

Novi zakon o radu, odnosno njegov nacrt, koji već nekoliko godina čeka da se nađe pred poslanicima Parlamenta FBiH, izazvao je žestoke reakcije i polemike radnika i predstavnika sindikata.
Zakon koji bi trebalo da bude usklađen sa zahtjevima EU predviđa ukidanje kolektivnih ugovora, te ukidanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Iz sindikata tvrde da će, ako ovakav zakon bude usvojen, ići u masovne proteste i štrajkove, a parlamentarci smatraju da se mora naći modus koji će zadovoljiti i radnike, ali i standarde EU

Iz resornog federalnog ministarstva ističu da je, kako bi se izašlo u susret radnicima, a i zadovoljili uslovi EU, novim prijedlozima ograničeno trajanje kolektivnih ugovora uz mogućnost njihovog produženja, što će, kako smatraju, poticati ugovorne strane na istinske pregovore i stvarno i objektivno regulisanje uvjeta rada i prava iz radnog odnosa u skladu sa postojećim privrednim uvjetima. Dodaju da je Prijedlogom zakona utvrđena obveza usklađivanja kolektivnih ugovora s odredbama zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu, s tim da, u protivnom, prestaju da važe njihove odredbe.
“Zbog protivljenja sindikata, rok od šest mjeseci produžen je na godinu dana, a u slučaju neusklađivanja i nakon proteka tog roka, ostaju na snazi odredbe kojima se uređuju plaće i naknade plaća”, kažu iz Ministarstva rada.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget