UG “Bistro!” iz Sarajeva pred novim izazovom: Uređenje i revitalizacija rijeke Misoče

0

 

Članovi Udruženja ,,Bistro!” iz Sarajeva su od aprila 2013. godine na Javnom pozivu objavljenom od Ministarstva privrede KS postali korisnici ribolovnog prava na ribolovnom području 6 – vodama na teritoriji opštine Ilijaš, a na period od 10 godina.

Zapuštene i devastirane vode nisu posjećivali ribolovci, i predstojala je velika borba da se obezbijede sredstva potrebna za plaćanje naknade koje je Udruženje preuzelo kao obavezu.

,,U dogovoru članova Udruženja, odluka je pala da prvo pokušamo zaustaviti dalju devastaciju jezera Starača u Čifluku, i da pokušamo na tu vodu vratiti ribolovce. Sada, nakon dvije godine, bez lažne skromnosti možemo reći da smo u tome i uspjeli, da je jezero Starača spašeno od propadanja i da od lokalne deponije postaje poželjna i ribolovna i izletnička destinacija. Ostalo je još mnogo posla, pogotovo na čišćenju samog dna jezera u kojem je još dosta kabastog otpada, i nadamo se da ćemo u ovoj godini uspjeti realizovati i taj posao. To bi bio drugi kapitalni projekat na jezeru, jer se čeka lijepo vrijeme da se krene sa izradom drvenog mola i platformi jednog takmičarskog sektora na jezeru, za šta smo dobili pomoć Federalnog ministarstva za kulturu i sport”, rekao je predsjednik Udruženja, Adnan Osmanagić.

Upravnik jezera Ferid Huejnović svakodnevno obilazi jezero i po njegovim riječima, ribolovci su zadovoljni do sada urađenim, a jedina njihova želja je da se u jezeru popravi riblji fond.

,,Veliki led prije tri godine je napravio pomor ribe u jezeru kada su sve kapitalne ribe uginule. Mi smo u ovom periodu ubacili određenu količinu ribe, no zbog nedostatka sredstava, nismo u mogućnosti izvršiti poribljavanje većom količinom kapitalnih riba što bi dovelo i više ribolovaca. Nadam se da ćemo ove godine nastaviti istim tempom i urediti i stanje u vodi, kako smo to uradili oko vode”, izjavio je Ferid Huesjnović.

Pored svih problema s kojima se susreću članovi Udruženja, njihov entuzijazam se ne umanjuje. Za ovu godinu, određeni broj članova će pokušati realizovati i projekat revitalizacije rijeke Misoče.

,,Rijeka Misoča je rijeka koja je zaštićena Zakonom, ali je to ,,mrtvo slovo na papiru”. Iako je zabranjena izgradnja objekata, napasanje stoke, rad kamenoloma, sječa šume…, sve to se dešava u prelijepom kanjonu. Nekontrolisan izlov i krivolov, te zagađenje koje je izazvalo veliki pomor ribe iz aprila 2011. godine su potpuno devastirali riblji fond. Posljednja  stručno urađena kontrola stanja ihtiopopulacije je iz 2003. godine, a i tada je stanje bilo kritično. Kakvo je sada, pokazaće revizije te kontrole koja će biti urađena čim nam to dozvoli vodostaj, a istu će uraditi Centar za ihtiologiju i ribarstvo sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.”, rekao je potpredsjednik Udruženja ,,Bistro!”, Senad Kapo.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget