U BiH od mina stradale 1732 osobe

0

Ove godine pod motom “Više od mina”, međunarodni dan borbe protiv mina se obilježava širom svijeta od 2005.godine, kada ga je proglasila Generalna skupština UN i kao takav predstavlja priliku za cjelokupnu protivminsku zajednicu koja radi na rješavanju ovog problema.

Opšta procjena minske situacije u BiH urađena 2012. godine, identifikovala je 1.417 ugroženih zajednica pod uticajem mina/NUS-a.
Lokacije kontaminirane minama/NUS-om direktno utiču na sigurnost oko 540.000 gradana ili oko 15% od ukupnog broja stanovnika BiH.
Od početka protivminskog djelovanja u BiH 1996. godine, kada je sumnjiva površina iznosila 4200 km2, kombinovanim metodama protivminskih akcija do sada je oslobođena površina od 3324km2, od čega je 169 km2 očišćeno.
Pronađeno je oko 59.800 PP mina, oko 8300 PT mina i oko 54300 komada NUS-a.

Najzagađenija područja su područja Maglaja, Velike Kladuše, Orašja, Posavine, Tuzlanske i Dobojske regije, Broda, Šamca i Lopara.

Jedan od problema sa kojima se susreće BHMAC je uklanjanje i uništavanje oznaka minske opasnosti od strane nesavjesnih građana, koji na taj način dovode u opasnost sebe i ostala lica koja žive i kreću se na ovim područjima.

Prema podacima kojima raspolaže Centar za uklanjanje mina (BH MAC) do sada su u minskim poljima stradale 1732 osobe, od čega 603 smrtno.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget