Skupština Kantona Sarajevo danas o potvrđivanju nove Vlade

0

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo danas će održati Prvu Radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo. Zastupnici Skupštine Kantona izjašnjavat će se na ovoj sjednici o Prijedlogu Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo. Prema predloženoj Odluci, Vladu Kantona Sarajevo u narednom mandatnom periodu bi uz premijera Elmedina Konakovića činili: Enver Smajkan, ministar pravde i uprave, Čedomir Lukić ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Senad Hasanspahić ministar komunalne privrede i infrastrukture, Mujo Fišo ministar saobraćaja, Predrag Kurteš ministar unutrašnjih poslova, Muharem Šabić ministar privrede, Jasmin Halebić ministar finansija, Emira Tanović – Mikulec ministrica zdravstva, Elvir Kazazović ministar za obrazovanje, nauku i mlade, Samer Rešidat ministar kulture i sporta, Karolina Karačić ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Muharem Fišo kao ministar za boračka pitanja.

Na dnevnom redu Prve Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo naći će se Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih i članova radnih tijela Skupštine Kantona, Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo te Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget