Rad domova zdravlja u toku posjete Pape

0

Zbog posjete pape Franje Sarajevu, svi Centralni objekti ( Domovi zdravlja) koji su u sastavu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa 35 lokaliteta, u subotu 06.06.2015. godine na dan dolaska Svetog Oca, radit će od 5.30 do 20.00 sati, a ukoliko bude potreba na terenu zdravstveni profesionalci pružat će usluge i nakon 20.00 sati.

U organizaciji JU Dom zdravlja KS planirano je da sve ambulante koje se nalaze uz glavnu saobraćajnicu i na mjestima koje će Njegova svetost posjetiti budu otvorene od 5.30 do 20.00 časova, za pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite.

S  obzirom da se očekuje prvi dolazak autobusa u petak, 5.06.2015. godine, JU Dom zdravlja KS u tom periodu organizovaće smjene po dva tima porodične medicine, 24 sata na dan, na deset lokaliteta koja su određena za prijem autobusa.

Timovi porodične medicine JU Dom zdravlja KS biće prisutni i na još četiri dodatna lokaliteta gdje će u jutarnjim i večernjim satima, po potrebi pružati zdravstvenu uslugu sudionicima ovog velikog događaja, a ostatak radnog vremena djelovat će u najbližem Domu zdravlja.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget