Pripadnicima boračke populacije besplatan priključak na infrastrukturne mreže

0

Pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo koji prvi put rješavaju stambeno pitanje današnjim potpisivanjem Sporazuma između Ministarstva za boračka pitanja KS i javnih preduzeća omogućeno je i u ovoj godini ostvarivanje prava na besplatni priključak na infrastrukturne mreže.

Da bi pripadnici boračke populacije imali osnov za podnošenje zahtjeva, pored uvjeta da prvi put rješavaju stambeno pitanje, njihove stambene jedinice moraju posjedovati elektro-energetsku saglasnost, ili druge adekvatne saglasnosti ostalih javnih preduzeća.

Sporazum su potpisali ministar za borača pitanja KS Muharem Fišo sa direktoricom KJKP “Sarajevogas” Nihadom Glamoč, direktorom KJP „Komunalac“ d.o.o iz Hadžića Enseom Kazićem, izvršnim direktorom KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Kemalom Halvadžijom i  direktoricom JKP „Vodostan“ iz Ilijaša Belmom Zukić, dok će Sporazum sa JP„Elektroprivreda BiH d.d. –Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo biti potpisan naknadno.

 „I ove godine planirana su sredstva u Budžetu KS u iznosu od 500.000 KM za ovu namjenu, a zahtjeve za ostvarivanje ovog prava pripadnici boračke populacije podnosit će ovom ministarstvu”, istakao je nakon potpisivanja ministar Fišo. 

Inače, ovo pravo pripadnicima boračke populacije propisano je Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja KS.

Direktorica Glamoč je, ovom prilikom, informisala prisutne da je “Sarajevogas” prošle godine realizirao 20 zahtjeva za priključenje na gasovodnu mrežu, dok je u ovoj godini podneseno još 15 zahtjeva.

Prema riječima direktora Kazića, preduzeću „Komunalac“ ovaj projekt je izuzetno važan, ali i društveno koristan, jer se upravo na području općine Hadžići veliki broj pripadnika boračke populacije gradnjom individualnih stambenih objekata po prvi put rješava svoje stambeno pitanje i ima potrebu za priključenjem na infrastrukturne mreže.

Za ostvarivanje ovih prava u 2014. godini zaprimljeno je ukupno 580 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 355 zahtjeva, dok je negativno odgovoreno na 225 zahtjeva. Najviše zahtjeva u prošloj godini bilo je za priključak na elektrodistributivnu mrežu – 378, na vodovodnu mrežu – 109, na kanalizacionu mrežu – 76 i gasovodnu mrežu – 17.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget