Policija 122

0

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Ulica: La Benevolencije 16
Telefon: 033 286 700
Policijska stanica Ilidža
Ulica: Samira Ćatovića Kobre 1
Telefon: 033 664 993
Fax: 033 664 993
e-mail:ps.ilidza@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Hadžići
Ulica: Anđelka Lažetića bb
Telefon: 033 420 145
Fax:033 420 145
e-mail: ps.hadzici@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Novi Grad
Ulica: Prvomajska 22
Telefon: 033 451 211
Fax: 033 472 467
e-mail: ps.ngrad@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Novo Sarajevo
Ulica: Zmaja od Bosne 15
Telefon: 033 619 912
Fax: 033 286 862
e-mail: ps.nsarajevo@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Centar
Ulica: Augusta Brauna 5
Telefon: 033 226 676
Fax: 033 443 643
e-mail: ps.centar@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Stari Grad
Ulica: Logavina 10
Telefon: 033 442 035
Fax: 033 233 729
e-mail: ps.sgrad@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Vogošća
Ulica: Jošanička bb
Telefon: 033 432 666
Fax: 033 436 128
e-mail: ps.vogosca@mup.ks.gov.ba

Policijska stanica Ilijaš
Ulica: Hašima Spahića 17-1
Telefon: 033 475 530
Fax: 033 475 553
e-mail: ps.ilijas@mup.ks.gov.ba

Policijsko odjeljenje Trnovo
Ulica: Pendičići bb
Telefon: 033 439 173
Fax: 033 439 173
e-mail: po.trnovo@mup.ks.gov.ba

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget