Osnovne škole na području Općine Ilidža

0

Prva osnovna škola Ilidža
Ulica: Mala aleja 15
Direktor Džeko Muhović
e-mail: posili@bih.net.ba
www.posil.edu.ba
Tel: 033 761 351
Fax: 033 639 575

Druga osnova škola Ilidža
Ulica: Školska 1
Direktorica: Trešnjo Arnela
e-mail: drugaosnovna@gmail.com
www.osdruga.edu.ba
Tel: 033 510 640
Fax: 033 514 137

Treća osnovna škola ilidža
Ulica: Nasihe Kapidžić Hadžić 1
Direktorica: Habota Fatima
e-mail: info@trecaosnovna.edu.ba
www.trecaosnovna.edu.ba
Tel: 033 638 473
Fax: 033 638 479

Četvrta osnovna škola Ilidža
Ulica: Put Famosa 33
Direktor: Guska Hamid
e-mail: cetvrta.osnovna@bih.net.ba
www.oscetvrta.edu.ba
Tel: 033 698 202
Fax: 033 698 203

Peta osnovna škola Ilidža
Ulica: Umihane Čuvidine 58
Direktor škole: ________
e-mail: petaosnovnaskola@yahoo.com
www.ospeta.edu.ba
Tel: 033 515 177
Fax: 033 515 571

Šesta osnovna škola Ilidža
Ulica: Bare kod Stupa bb
Direktor: ______
e-mail:
www.ossesta.edu.ba
Tel: 033 623 405

Sedma osnovna škola Ilidža
Ulica: Blažuj 118
Direktor: Aljović Hamed
e-mail: sedma.os@bih.net.ba
www.sedma-osnova.edu.ba
Tel: 033 761 630
Fax: 033 761 631

Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ Ilidža
Ulica: Ilirska 2
Direktor: Čustović Vahid
e-mail: osma2010@bih.net.ba
www.osmaosnovail.edu.ba
Tel: 033 771 321
Fax: 033 771 323

Deveta osnovna škola Ilidža
Ulica: Rakovička cesta 339
Direktorica: Budnjo Nermina
e-mail: deveta.osnovna@gmail.com
www.osdeveta.edu.ba
Tel: 033 428 415
Fax: 033 428 416
Deseta osnovna škola Ilidža
Ulica: Osik 52a
Direktor: Lavić Sudo
e-mail: desetaosnovna@bih.net.ba
www.desetaosnovna.edu.ba
Tel: 033 564 540
Fax: 033 230 209

Osnovna muzička škola Ilidža
Ulica: Josipa Slavenskog 24
Direktor: Dijana Preljević
e-mail: info@muzickail.edu.ba
www.muzickail.edu.ba
Tel: 033 623 400
Fax: 033 623 170

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget