Općinsko vijeće Ilidža

0

Općinsko vijeće je organ odlučivanja u Općini koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Ilidža.
Općinsko vijeće Ilidža broji 27 vijećnika, čiji se izbor i trajanje mandata vrši i utvrđuje postupkom propisanim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
Sastav Općinskog vijeća Ilidža
1. Muhamed Omerović, predsjedavajući Općinskog vijeća
2. Amir Džino, dopredsjedavajući Općinskog vijeća
3. Suljo Alić, dopredsjedavajući Općinskog vijeća
4. Amina Ćenanović
5. Elvir Kazazović
6. Edin Hošić
7. Samir Lokvančić
8. Ševko Hubijar
9. Nermin Muzur
10. Smiljana Viteškić
11. Samir Avdić
12. Fadil Lokvančić
13. Mahir Lokvančić
14. Adem Lončarić
15. Faik Hadrović
16. Hase Tirić
17. Goran Kapor
18. Ejub Fočo
19. Elvis Vreto
20. Kemal Čorbo
21. Sandin Arnautović
22. Enver Muharemović
23. Ajla Milišić
24. Alma Vatrić
25. Amir Džafo
26. Mirsad Hošić
27. Nermina Mehić20-sjednica-002(1)

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget