O Ilidži

0

llidža je zapadno predgrađe Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovin koji se nalazi u središnjem dijelu zemlje. Ilidža je najstarije naseljeno područje Sarajeva bogato prirodnim ljepotama, s ostalim dijelovima grada povezano tramvajem i autocestom.

Bosna i Hercegovina i grad Sarajevo – vjekovna egzistirajuća raskrsnica klasičnih, orijentalnih i zapadnih civilizacija – poznati po specifičnim multikulturalnim i multikonfesionalnim tradicijama, izuzetnoj ljepoti i izrazito prijateljskoj klimi, čine najatraktivniji ambijent za ostvarivanje (revitalizaciju) jedinstvenog sportskog, banjskog rekreativnog i turističkog centra.

Ti utjecaji su kako privredni tako i urbani u najširem smislu (kultura, obrazovanje, zdravstvo, sport i razonoda, uprava itd.). Veze u prostoru ostvarene su preko osnovnih saobraćajnih pravaca koji ujedno znače i urbane razvojne okosnice. Centralnu točku u kojoj se sustižu ovi razvojni pravci čini Općina Ilidža u Sarajevskom polju. Ona je dio urbane cjeline Sarajeva, ali s naglašenom morfološkom i urbanom izražajnošću i okolnostima. Prirodni resursi, drastično različiti od kotline Miljacke u kojoj se smjestilo Sarajevo, određuju tu njenu prepoznatljivu sliku. Smještena na 490 metara nadmorske visine, 12 km jugozapadno od centra Sarajeva , Ilidža je banjsko i klimatološko lječilište, rekreacijski centar i izletište. Locirana je u podnožju planine Igman, u zelenom i vodom i šumom obilatom pejzažu.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget