Naučnici otkrili zašto tigrovi imaju pruge

0

Engleski matematičar, kriptograf i logičar,Alan Turing je jednom prilikom objasnio svoje mišljenje o tome zbog čega tigrovi imaju pruge, a leopardi upečatljive šare, a više decenija nakon njegove smrti naučnici su utvrdili da je njegova tvrdnja u potpunosti tačna.

Malo ljudi zna da se Turing bavio i biologijom, a sada, šezdesetak godina nakon njegove tragične smrti, nauka je potvrdila jednu od njegovih starih bioloških hipoteza. Naime, on je imao ideju da se biološki obrasci – poput tigrovih pruga i leopardovih šara – formiraju zahvaljujući interakciji para morfogena, signalnih molekula koji upravljaju razvojem tkiva.

tigar 1

 

Konkretan par koji je Turing predložio bili su aktivator i inhibitor. On je predložio da aktivator stvara nešto poput tigrove šare, ali da tu interakciju potom prekida inhibitor, stvarajući prazan prostor. Proces se potom ponovo obrće i formira se naredna šara. Interakcija ova dva morfogena se kombinuje kako bi se dobio potpuni obrazac šare.

Ova teorija bila je u domenu puke spekulacije sve dok naučnici u Londonu nisu testirali ideju u ustima miševa. Nepce mišjih usta sadrži regularno raspoređene nabore i naučnici su otkrili dva konkretna morfogena koji rade kao aktivator i inhibitor da bi stvorili obrazac, baš kao što je Turing predložio.

Pored toga, kada su naučnici dirali jedan morfogen ili drugi, radi povećanja ili smanjivanja njihove aktivnosti, obrazac nabora se mijenjao baš kao što je Turingova prvobitna jednačina to predvidjela. Doktor Jeremi Green ističe da je ovo sjajan način da se zaokruži stogodišnjica Turingovog rođenja, dokazujući da je njegova biološka teorija zaista bila tačna.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget