KS: Danas isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama

0

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da su danas počele isplate februarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.238.539,47 KM za 23.973 korisnika prava na dječiji dodatak, naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčane pomoći za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvene zaštite korisnika dječijeg dodatka, smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoći za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishrane za majku-dojilju te jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget