Federacija BiH dobila budžet: Socijalni, a ne razvojni!

0

Federacija BiH dobila je u utorak kasno naveče budžet za 2015. godinu u iznosu od 2.334.147.169 KM.

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH potvrdio novi sastav Vlade FBiH, koju predvodi premijer Fadil Novalić, isto veče novoimenovana Vlada održala je sjednicu kako bi još jednom pogledala Prijedlog budžeta, koji je pripremila Vlada Nermina Nikšića, a potom su oba doma federalnog parlamenta usvojila ponuđeni budžet.

Time su stečeni uslovi da budžet, odobren sat prije isticanja Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH, postane operativan.

Obrazlažući budžet, Novalić je istakao da bez obzira na predviđeni primarni suficit, planiran u Nacrtu budžeta FBiH za 2015. godinu, usljed povećanog servisiranja duga, FBiH ima višak rashoda nad prihodima u iznosu od 684 miliona KM.

“S obzirom na to da se ovdje radi o neravnoteži platne bilanse, odnosno o nemogućnosti servisiranja svih obaveza, neki novi aranžman s međunarodnim finansijskim institucijama će biti neophodan”, najavio je novi federalni premijer.

Prema Novalićevim riječima, federalna vlada će se ponašati u skladu s nečelima restriktivne fiskalne politike, s ciljem očuvanja fiskalne stabilnosti. Poručio je da je budžet socijalni, a ne razvojni.

Opozicija je ponovo kritikovala ovakav budžet jer smatra da je on “prenapuhan” i da ne odgovara realnom stanju u FBiH.

Izudin Kešetović, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli, rekao je da je očigledan problem u nepokrivenom dijelu prihoda, koji se planira riješiti kroz kreditna zaduženja, što je očito glavna strategija.

On je istakao da nema novih zaduženja da bi se pokrila tekuća potrošnja, jer se time samo povećava dug.

“Nije rješenje u rebalansu budžeta, nego u drastičnoj analizi strukture budžeta, gdje se prvo treba intervenisati na rashodovnoj strani”, rekao je Kešetović. Prema njegovim riječima, postoje tri načina da se pokrije deficit, i to iz tekućeg dohotka kroz poreze, zatim kreditnim zaduženjima i prodajom javne imovine.

Damir Miljević, ekonomski analitičar, smatra da je usvojeni budžet FBiH “sklepan” da se zadovolji procedura.

“Ovaj budžet nema nijedne izrađene komponente. Ukoliko nova vlast želi ozbiljan budžet i ozbiljno raditi, onda mora pripremiti ozbiljan novi rebalans budžeta, a tada treba da odluči da li će on biti razvojni ili socijalni”, rekao je Miljević.

On smatra da su tri mjeseca, koliko je Parlament dao Vladi FBiH vremena da pripremi rebalans, dovoljna, te da Vlada treba da zavrne rukave i napravi ozbiljne rezove.

“Prvo treba da smanji javnu upravu, administraciju, a drugo da uredi socijalna davanja”, poručuje Miljević.

Jelka Miličević, federalna ministrica finansija, objasnila je da je budžet FBiH za 2015. manji za 141 milion KM od prošlogodišnjeg.

Takav budžet, smatra Miličevićeva, u startu ima obvezu po vraćanju duga (vanjskog i unutrašnjeg) i po kamatama koje su 102 miliona KM, otprilike nešto manje od jednu milijardu, a to je 44 posto budžeta.

“Ovaj budžet nije ni razvojni, a nije ni socijalni, jer ne može udovoljiti svim potrebama u ovom segmentu. Medicinski rečeno, on je infuzijski i uistinu želimo da više nikada takav proračun ne usvojimo, odnosno da ti naši proračuni budu sa sigurnijom strukturom prihoda”, rekla je Miličevićeva.

Smatra da su zaduženja sada veoma nekvalitetna, jer od ukupnih zaduženja za ovu godinu, 50 posto je na kratki rok s velikim kamatnim stopama, a to su trezorski zapisi.

“To se može riješiti rebalansom budžeta samo pod uvjetom da se obnove razgovori s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, dok je najbolje rješenje kada bismo imali sigurno punjenje proračuna od direktnih i indirektnih poreza”, naglasila je Miličevićeva.

Fadil Novalić, premijer FBiH, preuzeo je dužnost od Nermina Nikšića, dosadašnjeg federalnog premijera.

Nikšić je upoznao Novalića s prijedlozima zakona koje je Vlada FBiH utvrdila, ali je njihovo prosljeđivanje u parlamentarnu proceduru odgođeno do imenovanja novog saziva Vlade FBiH kako bi se njeni članovi očitovali o njima, te ih uputili u parlamentarnu proceduru.

Uz zapisnik, koji je potpisan, tabelarno su navedeni ovi zakoni i drugi akti koje je Vlada FBiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru u periodu od 2011. do 2015. godine, te njihov status.

Nezavisne novine

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget